Followers

Saturday, 29 October 2011

KoMPoNeN PeNdiDiKaN MuZiK (Bahagian 1)

Skop

Komponen pendidikan muzik melibatkan nyanyian, permainan alat-alat perkusi dan pergerakan. Kurikulum ini dapat mengembangkan minat, bakat dan potensi murid-murid pendidikan khas. Kemahiran yang dikuasai akan melahirkan murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran dan berketrampilan serta bersikap positif dari aspek emosi dan sosial dalam kehidupan.

Objektif

Komponen ini membolehkan murid:
 1. Mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian.
 2. Mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan.
 3. Mahir menggunakan alat-alat perkusi.
 4. Melakukan gerakkan mengikut rentak lagu.
 5. Mengenal lagu berdasarkan melodinya.
 6. Mengawal koodinasi anggota badan.
Komponen Nyanyian

Membolehkan murid:
 1. Menguasai kemahiran mendengar iaitu jenis bunyi dan nada
 • Bunyi dari alam sekitar.
 • Bunyi dari aktiviti manusia
     2.  Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian iaitu mengenal lagu berdasarkan melodinya.
 • Lagu kanak-kanak
 • Lagu patriotik
 • Lagu tradisional
CONTOH LAGU KANAK-KANAK
  Katak Lompat

   Anak Rusa Nani

  CONTOH LAGU PATRIOTIK

   
  Lagu Bahasa Jiwa Bangsa


  Keranamu Malaysia

   No comments:

   Post a Comment